Algemene voorwaarden

Om er voor te zorgen dat de behandeling die U wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk verloopt, volgen er hieronder een aantal algemene voorwaarden.
Als U een afspraak bij mij maakt, ga ik er dan ook van uit dat U de voorwaarden gelezen hebt en hier ook mee akkoord gaat.

De bedrijfsgegevens zijn als volgt:

M.C. Keijl, Massage Praktijk Miranda Keijl
G. Lokkenstraat 20
Email: info@mpmk.nl
Telefoonnummer: 06-45615809
KvK-nummer: 76964981
Btw-identificatienummer: NL003148171B40

 1. Bij het maken van een afspraak vraag ik u naar Uw telefoonnummer en/of email-adres
 2. Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling zal ik een aantal vragen stellen om een beeld te krijgen van de wensen en eventuele klachten die er zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die u tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
 3. Voor en na elke massage zal er geëvalueerd worden hoe de massage ervaren is.
 4. De gegevens die u aan mij verstrekt tijdens, voor of na de massage zullen nooit zonder uw schriftelijke toestemming aan derden worden verstrekt en worden vertrouwelijk door mij behandeld.
 5. Bij veranderingen in uw (medische) situatie is het Uw verantwoordelijkheid dit aan mij te melden.
 6. Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruik u medicijnen? Raadpleeg deze dan of u gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.
 7. Bij koorts, griep en andere contra-indicaties mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan uw arts, voordat u een afspraak maakt.
 8. Ik stel geen medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op de diverse cursussen en studies die ik gevolgd heb. Bij twijfel kan ik afzien van een behandeling en wordt u door verwezen naar de huisarts of specialist.
 9. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht.
 10. Massage Praktijk Miranda Keijl is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 11. Tijdens de behandeling wordt u vriendelijk verzocht om uw mobiele telefoon uit te schakelen of op stil te zetten zodat u optimaal van de behandeling kunt genieten.
 12. Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de behandelingen die ik aanbied. Cliënten die hier wel op inspelen wordt meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
 13. Hygiëne is erg belangrijk, dit geldt voor Massage Praktijk Miranda Keijl en ook voor u als client.
 14. Massage Praktijk Miranda Keijl behoudt zich het recht voor een afspraak te annuleren of af te breken, indien er geen sprake is van een hygiënische of veilige situatie.
 15. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u Massage Praktijk Miranda Keijl niet aansprakelijk zult stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling die aan u gegeven is.
 16. Betaling geschiedt direct na de behandeling en vindt bij voorkeur plaats via de mobiel bankieren app of een betaalverzoek. Ook kan er contant afgerekend worden.
 17. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
 18. De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Massage Praktijk Miranda Keijl ten allen tijde gewijzigd worden.
Bij een massage ontvangt elke nieuwe klant een korting van 10%.

Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Contactgegevens

G. Lokkenstraat 20
8316 AE Marknesse

info@mpmk.nl
0645615809